هیومات پتاسیم و ویژگی های آن


هیومات پتاسیم

— نوشته کاسپین کود گلستانبایو هومز پودری کاسپین، کودی ارگانیک حاوی اسید هیومیک، اسید فولویک و پتاسیم محلول در آب با قابلیت استفاده در انواع سیستم های آبیاری غرقابی و تحت فشار می باشد. ترکیبات آلی پایدار موجود در این کود موجب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و افزایش جمعیت و فعالیت میکرو ارگانیسم های خاک می گردد.

از جمله ویژگی های هیومیک اسید مایع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش چشمگیر حجم ریشه 

سهولت استفاده در انواع سیستم های آبیاری 

بهبود بافت خاک و افزایش نگهداری آب در خاک 

افزایش جمعیت میکروبی مفید خاک 

افزایش مقاومت در برابر سرما، گرما و شوری خاک 

افزایش جذب مواد مغذی توسط ریشه 

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک


میزان مصرف توصیه شده:


آبیاری غرقابی: مقادیر ذکر شده از پودر بایوهومز کاسپین را محاسبه کرده و پس از حل کردن کامل در آب، آبیاری به صورت بشکه کودی مخلوط شده و در آب ورودی کرت مزرعه کوددهی شود.

آبیاری تحت فشار: مقادیر ذکر شده از پودر بایوهومز کاسپین را به میزان 1 به 10 (1 کیلوگرم پودر در 10 لیتر آب) حل کرده و در مخزن کودی یا استخر یا مخزن آب اضافه کرده و کوددهی شود.

برای استفادۀ مطلوب دستورالعمل های درج شده در لیبل را رعایت نموده و برای دستیابی به بهترین نتیجه و همچنین استفاده در سیستم های آبیاری (قطره ای، تحت فشار و ...) با کارشناسان فنی این شرکت  تماس حاصل فرمائید.


*نکته: با توجه به مقدار کم استفاده از پودر هیومات پتاسیم بایوهومز کاسپین و صرفه اقتصادی در بذرمال کردن غلات و اثرات فوق العاده آن در سرعت رشد و افزایش حجم ریشه زایی و جوانه زنی، بذرمالی در غلات به شدت توصیه می گردد.