هیومیک اسید مایع و ویژگی های آن


اسید هیومیک مایع

— نوشته کاسپین کود گلستان


بایو هومز پودری کاسپین، کودی ارگانیک حاوی اسید هیومیک، اسید فولویک و پتاسیم محلول در آب با قابلیت استفاده در انواع سیستم های آبیاری غرقابی و تحت فشار می باشد. ترکیبات آلی پایدار موجود در این کود موجب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و افزایش جمعیت و فعالیت میکرو ارگانیسم های خاک می گردد.


از جمله ویژگی های هیومیک اسید مایع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • افزایش چشمگیر حجم ریشه
  • سهولت استفاده در انواع سیستم های آبیاری
  • بهبود بافت خاک و افزایش نگهداری آب در خاک
  • افزایش جمعیت میکروبی مفید خاک
  • افزایش مقاومت در برابر سرما، گرما و شوری خاک
  • افزایش جذب مواد مغذی توسط ریشه
  • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

میزان مصرف توصیه شده

* قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

بذرمال: بعد از آغشته نمودن کامل بذر با مقادیر توصیه شده اسید هیومیک مایع بایوهومز به صورت خالص، بذر را حدودا 10 دقیقه در فضای باز پخش کرده تا کاملا خشک شود و سپس کشت انجام گیرد. توضیح اینکه بذرمال کردن با اسید هیومیک مایع بایوهومز هیچ منافاتی با کشت مکانیزه ندارد.


                                  


*نکته: با توجه به مقدار کم استفاده از اسید هیومیک مایع بایوهومز و اثرات فوق العاده آن در سرعت رشد و قدرت ریشه زایی و جوانه زنی، بذرمالی در محصولات ذکر شده به شدت توصیه می گردد.

*نکته: در مزارع با سیستم آبیاری تحت فشار و فاقد استخر یا مخزن، اسید هیومیک مایع بایوهومز با آب مخلوط محلول پاشی شده و سپس آبیاری گردد.

*نکته: هدف رساندن مقادیر توصیه شده از اسید هیومیک مایع بایوهومز به ریشه گیاه می باشد.

*نکته: اسید هیومیک مایع بایوهومز به هیچ وجه به صورت خالص محلول پاشی یا اسپری نگردد و حتما به صورت محلول در آب استفاده شود.